Vítáme Vás na neoficiálním webu podpory zájemců o Výzvu 51.

Výzva č. 51 OP VK


Jednota školských informatiků (dále jen JSI) vyjádřila svůj postoj k vyhlášení Výzvy č. 51 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v tiskovém prohlášení ze dne 22. 4. 2014., ve kterém podpořila šanci zlepšit v regionálním školství kvalitu využívání technologií v práci učitelů – a tím změnit i kvalitu využívání technologií ve vzdělávání samotnými žáky, s možným dopadem na celou komunitu škol.

Někteří řešitelé se na JSI  obrátili s žádostí o spolupráci, mj. potřebovali sestavit tým školitelů, což se se souhlasem výkonného výboru povedlo realizovat, navíc v rekordním čase - většinu týmu jsme poskládali a vykomunikovali v rozsahu cca 3 týdnů. Z celkového počtu 50 školitelů pro 100 škol je 32 školitelů ze JSI (aktivních či bývalých členů), tj. cca 65 %.

V současné době (listopad 2014) jsou řešitelé a jejich školy ve fázi, kdy:

  • proběhla školení projektových školních koordinátorů a vedení škol,
  • připravují se či probíhají výběrová řízení na hardware i software,
  • připravují se či probíhají školení ICT metodiků,
  • dokončují se školicí materiály,
  • na některých školách už školení probíhají,
  • ...
Uvítáme, když se s námi podělíte o informace, v jaké fázi jste vy se svým řešitelem, co vás trápí, jaké problémy, v čem bychom vám mohli pomoci. Naše původní představy pozice JSI jako odborného garanta školení na školách zatím ztroskotala na neuskutečněném setkání všech řešitelů, o kterém se před pár měsíci v určitých kruzích jednalo. 


Za Jednotu školských informatiků:

Lenka Suchánková (lenka TECKA suchankova ZAV jsi TECKA cz)
Daniel Janata (daniel TECKA janata ZAV jsi TECKA cz)
Filip Vaculík (filip TECKA vaculik ZAV jsi TECKA cz)