Registrace uživatele

Povinné údaje

*Přihlašovací jméno:

Doporučujeme použít jako uživatelské jméno zapamatovatelný a ověřitelný údaj. Například emailovou adresu z domény vaší firmy/školy.

*Heslo:

Doporučujeme heslo délky alespoň 5 znaků.

*Email:

Emailová adresa, kterou chcete používat ke komunikaci. Může být stejná jako uživatelské jméno, nebo může jít o osobní adresu zástupce firmy/školy. V případě neuvedení jména, příjmení, nebo organizace, bude emailová adresa použita jako jméno uživatele.


Volitelné údaje

Jméno:

Jméno uživatele

Příjmení:

Příjmení uživatele

Organizace

Název organizace, kterou uživatel zastupuje. Může jít o více organizací.

Role uživatele ve výzvě 51

Například: zástupce žadatele, zástupce školy, člen JSI, učitel, ředitel, ... je možno uvést více rolí.

Zasílat informace o novinkách na těchto stránkách?: