Žadatel - Českomoravské informační systémy, s.r.o.

ÚdajInformace
Platnost údajů k datu: 24.04.2014
Kraje působnostiPlzeňský
ZATÍM NEVÍME
Předpokládaná částka projektu v milionech
Kontaktyhttp://www.cmis.cz

Informace k záměru

Představení projektu:


  • Partnerství cca 30 školv regionu

  • Projekt na školní rok 2014/2015

  • Pořízení tabletů do škol (dlepočtu zapojených pedagogů, maximálně 20)

  • Prezenční i online vzdělávánípedagogů a ředitelů v rámci DVPP (další vzdělávánípedagogických pracovníků), jak využívat nástroje ICT ve výuce+ další školení (veřejné zakázky pro ředitele aj.)

  • Školení v místě školy,případně ve spádové oblasti

Závazky:


  • Proškolit stanovený početpedagogů a ředitelů

  • Analyzovat stav využití ICT vevýuce před a po projektu dle dodaných pokynů a podkladů, tzv.úvodní a závěrečná evaluační zpráva

  • Spolupracovat na administraciprojektu (placená pozice)

  • Zajistit udržitelnost na svéškole (2 roky)
Informace k realizaciFáze oslovení škol.

Založení diskuze k žadateli