Žadatel - COFET.CZ (informace z 13. dubna)

ÚdajInformace
Platnost údajů k datu:
Předpokládaná částka projektu v milionech
KontaktySpolečnost COFET.CZ (http://www.cofet.cz/cs/) kontaktovala 13.4. pedagogy ve svých adresářích s prosbou o zpětnou vazbu k zapojení do Výzvy 51. Další informace o záměru subjektu neznáme.
Informace k záměru
Informace k realizaci

Založení diskuze k žadateli