Žadatelé

Stránka sloužila k zadávání žadatelů, kteří vás oslovili či o kterých víte. Případně bylo možno žadatele na tuto stránku upozornit a požádat ho o doplnění údajů. 

V současné době se z žadatelů stali řešitelé. Pokud jste řešitelem, který zde již má záznam, můžete administrátora požádat o přidělení práva editace, nebo můžete založit svůj vlastní záznam a požádat o smazání starého záznamu.

Přidání nového žadatele


Přidat žadatele

Seznam žadatelů